اینتاکد گوشت انواع ماهی و سایر آبزیان خوراکی-واردات

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اینتاکد (نسبت سود فعالیت)اینتاکد گوشت انواع ماهی و سایر آبزیان خوراکی-واردات
Naji عضو سایت پرسیده شده 6 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه گوشت انواع ماهی و سایر آبزیان خوراکی-واردات در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟
1 پاسخ
Naji عضو سایت پاسخ داده شده 6 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه گوشت انواع ماهی و سایر آبزیان خوراکی-واردات به ترتیب 12/8 و 16/64 بوده و عدد اینتاکد آن 2020026 می باشد.
به منظور دسترسی آسان به نسبت سود فعالیت کلیه کالاها و خدمات و محاسبه مالیات براساس اینتاکد بر روی این لینک و یا آدرس ذیل کلیک کنید. http://intacode.najitax.com/