اینتاکد آرد گندم-صادرات

Naji عضو سایت پرسیده شده 5 روز قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه آرد گندم-صادرات در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟
1 پاسخ
Naji عضو سایت پاسخ داده شده 5 روز قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه آرد گندم-صادرات به ترتیب 2/6 و 3/38 بوده و عدد اینتاکد آن 2020165 می باشد.
به منظور دسترسی آسان به نسبت سود فعالیت کلیه کالاها و خدمات و محاسبه مالیات براساس اینتاکد بر روی این لینک و یا آدرس ذیل کلیک کنید. http://intacode.najitax.com/