مشمولیت ارزش افزوده قهوه فروشان

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات بر ارزش افزودهمشمولیت ارزش افزوده قهوه فروشان
Naji عضو سایت پرسیده شده 7 ماه قبل
"تکلیف اشخاص حقیقی که به خاطر مبلغ بالای فروش دفاتر ارائه میدن ولی مشمول قانون ارزش افزوده نیستن در سامانه مودیان چگونه است؟ "
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 5 ماه قبل
"ارتباطی به انجام تکالیف ندارد و بر اساس فراخوان های سامانه مودیان باید تکالیف را انجام بدهید. "