مشمولیت ارزش افزوده قهوه فروشان

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات بر ارزش افزودهمشمولیت ارزش افزوده قهوه فروشان
Naji عضو سایت پرسیده شده 2 ماه قبل
"تکلیف اشخاص حقیقی که به خاطر مبلغ بالای فروش دفاتر ارائه میدن ولی مشمول قانون ارزش افزوده نیستن در سامانه مودیان چگونه است؟ "