"اینتاکد انواع کیک، بیسکویت، کلوچه، ویفر و نظایر آنها (بسته بندی شده)-عمده فروشی (وارداتی)"

تالار پرسش و پاسخ“اینتاکد انواع کیک، بیسکویت، کلوچه، ویفر و نظایر آنها (بسته بندی شده)-عمده فروشی (وارداتی)”
Naji عضو سایت پرسیده شده 4 ماه قبل
"اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع کیک، بیسکویت، کلوچه، ویفر و نظایر آنها (بسته بندی شده)-عمده فروشی (وارداتی) در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟"
1 پاسخ
Naji عضو سایت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
"اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع کیک، بیسکویت، کلوچه، ویفر و نظایر آنها (بسته بندی شده)-عمده فروشی (وارداتی) به ترتیب 6/4 و 8/32 بوده و عدد اینتاکد آن 2020452 می باشد. "
به منظور دسترسی آسان به نسبت سود فعالیت کلیه کالاها و خدمات و محاسبه مالیات براساس اینتاکد بر روی این لینک و یا آدرس ذیل کلیک کنید. http://intacode.najitax.com/