"اینتاکد انواع چسب ها صنعتی و معمولی نظیر موکت، کفش، چوب، آهن، پی و ی سی و نظایر آنها-واردات"

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اینتاکد (نسبت سود فعالیت)“اینتاکد انواع چسب ها صنعتی و معمولی نظیر موکت، کفش، چوب، آهن، پی و ی سی و نظایر آنها-واردات”
Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
"اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع چسب ها صنعتی و معمولی نظیر موکت، کفش، چوب، آهن، پی و ی سی و نظایر آنها-واردات در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟"