"اینتاکد انواع فرآورده های یخی خوراکی نظیر فالوده، نوشمک، یخمک و غیره-عمده فروشی (تولید داخل)"

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اینتاکد (نسبت سود فعالیت)“اینتاکد انواع فرآورده های یخی خوراکی نظیر فالوده، نوشمک، یخمک و غیره-عمده فروشی (تولید داخل)”
Naji عضو سایت پرسیده شده 4 ماه قبل
"اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع فرآورده های یخی خوراکی نظیر فالوده، نوشمک، یخمک و غیره-عمده فروشی (تولید داخل) در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟"
1 پاسخ
Naji عضو سایت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
"اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع فرآورده های یخی خوراکی نظیر فالوده، نوشمک، یخمک و غیره-عمده فروشی (تولید داخل) به ترتیب 4/4 و 5/72 بوده و عدد اینتاکد آن 2020431 می باشد. "
به منظور دسترسی آسان به نسبت سود فعالیت کلیه کالاها و خدمات و محاسبه مالیات براساس اینتاکد بر روی این لینک و یا آدرس ذیل کلیک کنید. http://intacode.najitax.com/