"اینتاکد انواع آجیل، خشکبار و میوه خشک، پودر، خلال و خمیر حاصل از آنها-عمده فروشی (تولید داخل)"

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اینتاکد (نسبت سود فعالیت)“اینتاکد انواع آجیل، خشکبار و میوه خشک، پودر، خلال و خمیر حاصل از آنها-عمده فروشی (تولید داخل)”
Naji عضو سایت پرسیده شده 5 ماه قبل
"اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع آجیل، خشکبار و میوه خشک، پودر، خلال و خمیر حاصل از آنها-عمده فروشی (تولید داخل) در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟"
1 پاسخ
Naji عضو سایت پاسخ داده شده 5 ماه قبل
"اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع آجیل، خشکبار و میوه خشک، پودر، خلال و خمیر حاصل از آنها-عمده فروشی (تولید داخل) به ترتیب 2/5 و 3/25 بوده و عدد اینتاکد آن 2020311 می باشد. "
به منظور دسترسی آسان به نسبت سود فعالیت کلیه کالاها و خدمات و محاسبه مالیات براساس اینتاکد بر روی این لینک و یا آدرس ذیل کلیک کنید. http://intacode.najitax.com/