اینتاکد انواع فرآورده های یخی خوراکی نظیر فالوده، نوشمک، یخمک و غیره-صادرات

تالار پرسش و پاسخاینتاکد انواع فرآورده های یخی خوراکی نظیر فالوده، نوشمک، یخمک و غیره-صادرات
Naji عضو سایت پرسیده شده 5 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع فرآورده های یخی خوراکی نظیر فالوده، نوشمک، یخمک و غیره-صادرات در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟
1 پاسخ
Naji عضو سایت پاسخ داده شده 5 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع فرآورده های یخی خوراکی نظیر فالوده، نوشمک، یخمک و غیره-صادرات به ترتیب 4/4 و 5/72 بوده و عدد اینتاکد آن 2020435 می باشد.
به منظور دسترسی آسان به نسبت سود فعالیت کلیه کالاها و خدمات و محاسبه مالیات براساس اینتاکد بر روی این لینک و یا آدرس ذیل کلیک کنید. http://intacode.najitax.com/