اینتاکد گندم، جو، ذرت و سایر انواع غلات-خرده فروشی (وارداتی)

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اینتاکد (نسبت سود فعالیت)اینتاکد گندم، جو، ذرت و سایر انواع غلات-خرده فروشی (وارداتی)
Naji عضو سایت پرسیده شده 3 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه گندم، جو، ذرت و سایر انواع غلات-خرده فروشی (وارداتی) در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه شماره ای است؟
1 پاسخ
Naji عضو سایت پاسخ داده شده 3 ماه قبل
  اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه گندم، جو، ذرت و سایر انواع غلات-خرده فروشی (وارداتی) به ترتیب 9/6 و 12/48 بوده و شماره اینتاکد آن 2010014 می باشد. ب
به منظور دسترسی آسان به نسبت سود فعالیت کلیه کالاها و خدمات و محاسبه مالیات براساس اینتاکد بر روی این لینک و یا آدرس ذیل کلیک کنید. http://intacode.najitax.com/