اینتاکد گندم، جو، ذرت و سایر انواع غلات-عمده فروشی (وارداتی)

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اینتاکد (نسبت سود فعالیت)اینتاکد گندم، جو، ذرت و سایر انواع غلات-عمده فروشی (وارداتی)
Naji عضو سایت پرسیده شده 6 ماه قبل
اینتاکد (ضریب سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه گندم، جو، ذرت و سایر انواع غلات-عمده فروشی (وارداتی) در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه شماره ای است؟
1 پاسخ
بهترین جواب
Naji عضو سایت پاسخ داده شده 6 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه گندم، جو، ذرت و سایر انواع غلات-عمده فروشی (وارداتی) به ترتیب 1/9 و 2/47 بوده و شماره اینتاکد آن 2010012 می باشد.
به منظور دسترسی آسان به نسبت سود فعالیت کلیه کالاها و خدمات و محاسبه مالیات براساس اینتاکد بر روی این لینک و یا آدرس ذیل کلیک کنید. http://intacode.najitax.com/