1 پاسخ
Naji عضو سایت پاسخ داده شده 3 هفته قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع برنج-واردات به ترتیب 13/6 و 17/68 بوده و عدد اینتاکد آن 2010026 می باشد.  
به منظور دسترسی آسان به نسبت سود فعالیت کلیه کالاها و خدمات و محاسبه مالیات براساس اینتاکد بر روی این لینک و یا آدرس ذیل کلیک کنید. http://intacode.najitax.com/