اینتاکد اشیاء تزئینی، کناف و قطعات پیش ساخته گچی-واردات

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اینتاکد (نسبت سود فعالیت)اینتاکد اشیاء تزئینی، کناف و قطعات پیش ساخته گچی-واردات
Naji عضو سایت پرسیده شده 4 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه اشیاء تزئینی، کناف و قطعات پیش ساخته گچی-واردات در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟
1 پاسخ
Naji عضو سایت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه اشیاء تزئینی، کناف و قطعات پیش ساخته گچی-واردات به ترتیب 17/6 و 22/88 بوده و عدد اینتاکد آن 2040096 می باشد.
به منظور دسترسی آسان به نسبت سود فعالیت کلیه کالاها و خدمات و محاسبه مالیات براساس اینتاکد بر روی این لینک و یا آدرس ذیل کلیک کنید. http://intacode.najitax.com/