اینتاکد انواع فیلم های رادیولوژی و داروی ظهور آنها-خرده فروشی (وارداتی)

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اینتاکد (نسبت سود فعالیت)اینتاکد انواع فیلم های رادیولوژی و داروی ظهور آنها-خرده فروشی (وارداتی)
Naji عضو سایت پرسیده شده 4 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع فیلم های رادیولوژی و داروی ظهور آنها-خرده فروشی (وارداتی) در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟