1 پاسخ
Naji عضو سایت پاسخ داده شده 2 هفته قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع عسل-صادرات به ترتیب 4/4 و 5/72 بوده و عدد اینتاکد آن 2020145 می باشد.