مدارک تمدید کارت بازرگانی

Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل

"برای تمدید کارت بازرگانی چه مدارکی لازم هست و اگر بدهی مالیاتی داشته باشیم باید چه کاری انجام بدیم؟ "

1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
"نمونه امضا اعضای هیات مدیره مدارک شناسایی گواهی عدم سوء پیشینه مدیر عامل تعهد نامه مبارزه با پولشویی گواهی سه در هزار چهار در هزار اظهارنامه پلمپ دفاتر تجاری آخرین روز نامه رسمی مدارک محل فعالیت مثل سند تک برگ یا اجاره نامه در خصوص بدهی مالیاتی نیز اگر پرونده در مرحله اعتراض باشد گواهی عدم بدهی صادر میشود و در برخی مواقع چک ضمانت از شماگرفته میشود تا زمان تعیین تکلیف بدهی مذکور و گواهی صادر میشود. "