اینتاکد نفت و گاز-صادرات

تالار پرسش و پاسخاینتاکد نفت و گاز-صادرات
Naji عضو سایت پرسیده شده 2 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه نفت و گاز-صادرات در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟
1 پاسخ
Naji عضو سایت پاسخ داده شده 2 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه نفت و گاز-صادرات به ترتیب 3/5 و 4/55 بوده و عدد اینتاکد آن 2030065 می باشد.
به منظور دسترسی آسان به نسبت سود فعالیت کلیه کالاها و خدمات و محاسبه مالیات براساس اینتاکد بر روی این لینک و یا آدرس ذیل کلیک کنید. http://intacode.najitax.com/