مشمولیت مالیات تجدید ارزیابی سرمایه گذاری ها

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سایر موضوعات مالیاتیمشمولیت مالیات تجدید ارزیابی سرمایه گذاری ها
Naji عضو سایت پرسیده شده 6 ماه قبل
"آیا تجدید ارزیابی هر ساله سرمایه گذاری ها و انتقال آن به سرمایه در پایان ۵ سال، مشول مالیات بردرآمد خواهد بود؟(با توجه بهماده۱۴ حداکثر استفاده از توان تولید و کالای ایرانی)"
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 ماه قبل
" باید پنج سال تموم بشه پس از پنج سال مجددا ظرف مدت یکسال از تاریخ تجدید ارزیابی(ثبت و شناسایی در دفاتر قانونی) افزایش سرمایه بدون پرداخت مالیات ممکن خواهد بود شرط پنج سال برا هر طبقه جداگانه در نظر گرفته میشود. بخشنامه۲۰۰/۹۸/۹۶ تاریخ1398/11/21 رو مطالعه کنین "