چک های دو امضا در سامانه صیاد

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سایر موضوعات مالیاتیچک های دو امضا در سامانه صیاد
Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
"هر دو نفر میتونن تو سامانه چک رو صادرکنند با روال سابق فرقی نداره فقط چک تو سامانه ثبت میشه و دو امضا لازم داره(البته به اینکه تو سیستم بانکی امضاها به چه شکل تعریف شده و شما وقتی وارد میشی کدوم رو انتخاب کنی هم مرتبطه نباید مغایرتی بین انتخاب شما و تعریف سیستم بانکی باشه)   "
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
"هر دو نفر میتونن تو سامانه چک رو صادرکنند با روال سابق فرقی نداره فقط چک تو سامانه ثبت میشه و دو امضا لازم داره(البته به اینکه تو سیستم بانکی امضاها به چه شکل تعریف شده و شما وقتی وارد میشی کدوم رو انتخاب کنی هم مرتبطه نباید مغایرتی بین انتخاب شما و تعریف سیستم بانکی باشه) "