تفاوت شناسه یکتا حافظه و منحصربه فرد مالیاتی

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سامانه مودیان و پایانه‌ فروشگاهیتفاوت شناسه یکتا حافظه و منحصربه فرد مالیاتی
Naji عضو سایت پرسیده شده 3 هفته قبل
تفاوت شناسه یکتای حافظه مالیاتی با شماره منحصر به فرد مالیاتی چیست؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 هفته قبل
شناسه‌ یکتای حافظه مالیاتی جزئی از شماره منحصر به فرد مالیاتی است (۶ کاراکتر اول) و به واسطه آن برای سازمان امور مالیاتی کشور محرز می‌شود که صورتحساب توسط کدام مودی و در چه مکانی صادر شده است.