تفاوت سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سامانه مودیان و پایانه‌ فروشگاهیتفاوت سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی
Naji عضو سایت پرسیده شده 7 ماه قبل
لطفا بفرمائید تفاوت سامانه مودیان مالیاتی و سامانه پایانه های فروشگاهی چيست؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 5 ماه قبل
"طبق ماده ١ قانون پایانه های فروشگاهی، پایانه فروشگاهی دستگاه کارتخوان بانکی یا (pos)، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مودیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحسابالکترونیکی برخوردار باشد است. و سامانه مودیان سایتی میباشد که به هر کدام یک پوشه الکترونیکی داده شده صدور صورتحساب الکترونیکی فروش در این سامانه ثبتمیشود با استفاده از دستگاه پوز یا پایانه فروشگاهی که در بالا گفته شد میتوان به این سامانه مودیان متصل شد."