1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 هفته قبل
"صورتحساب الکترونیکی که صدور و ثبت اطلاعات آن در سامانه مودیان بابت فروش و ارائه کالا و خدمت به عنوان اساسی ترین اصل اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و همچنین قانون مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده، صورتحسابی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی ( یک شماره ۲۲ کاراکتری ) که مشخصات و اقلام اطلاعاتی آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود. اطلاعات صورتحساب الکترونیکی در حافظه مالیاتی فروشنده ذخیره و نگهداری می شود. در مواردی که از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می شود، رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم صورتحساب الکترونیکی است."