اصطلاحات مهم در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان: کارگروه راهبری سامانه مودیان

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سامانه مودیان و پایانه‌ فروشگاهیاصطلاحات مهم در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان: کارگروه راهبری سامانه مودیان
Naji عضو سایت پرسیده شده 4 هفته قبل
چگونه کارگروه راهبری سامانه مودیان انتخاب می شود؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 هفته قبل
به منظور سیاستگذاری در چارچوب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذی ربط و نیز تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملی تعامل پذیری اطلاعات، کارگروهی با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان و وزارتخانه های «ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «صنعت، معدن و تجارت» و «اطلاعات» و بانک مرکزی تشکیل می شود. نمایندگان عضو کارگروه راهبری سامانه مودیان باید از میان کارکنان دستگاههای اجرائی مذکور انتخاب شوند. کارگروه راهبری سامانه مودیان به ریاست رئیس سازمان تشکیل می شود. مصوبات این کارگروه پس از تأیید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم الاجراء می باشد.