زمان شروع فعالیت مودیان در سامانه مودیان

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سامانه مودیان و پایانه‌ فروشگاهیزمان شروع فعالیت مودیان در سامانه مودیان
Naji عضو سایت پرسیده شده 6 ماه قبل
"اگر شورای عالی(۲۵۱) رای هیأت(۲۱۶) را نقض کند و پرونده از اجرائیات خارج بشود به كدام قسمت وارد ميشود؟ "
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
"پس از نقض رای توسط شورای عالی مالیاتی ، پرونده به هیات همعرض ارسال می شود "