تفاوت هیات 216 با 251 مکرر

مصطفی خوش طینت پرسیده شده 2 ماه قبل
"تفاوت طرح شکایت به رای هیئت ۲۱۶ (قرار عدم طرح در هیات) با استناد تبصره ۲ ماده ۱۶ عدالت اداری ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ با طرح شکایت از طریق ماده ۲۵۱ مکرر که فاقد مهلت می باشد ، چه مواردی هست ؟ ( برگ قطعی قبل ورود به هیات ۲۱۶ صادر شده است) "