صدور و پرداخت قبض در صورت عدم وجود برگ تشخیص مالیاتی

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: دادرسی مالیاتیصدور و پرداخت قبض در صورت عدم وجود برگ تشخیص مالیاتی
Naji عضو سایت پرسیده شده 3 هفته قبل
اگر مودی به برگه تشخیص اعتراضی نداشته باشد مشکلی ندارد که قبض را صادر و پرداخت کنیم؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 هفته قبل
"خیر مشکلی نیست، صبر کنید مهلت ۳۰ روز تمام بشود و سیستمی برگ قطعی صادر شده و پرداخت میشود. "