اعتراض به هیات بند3

Naji عضو سایت پرسیده شده 4 ماه قبل
پرونده مالیاتی سال 1397شرکت به هیات بند 3 ماده 97 ارجاع داده شد ، آیا شرکت می تواند نسبت به رای هیات معترض باشد؟ به استناد کدام ماده؟
4 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
رای هیات بند 3 قابل اعتراض نیست.
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
رای هیات بند ۳ قابل دفاع هست نه اعتراض دلایل رد دفتر رو بعد از ابلاغ می بایست طی لایحه دفاعیه توجیه قابل قبول به هیات بند ۳ ارایه کنید تا دفاتر رد نشود.
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
طبق بند الف از ردیف یک ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، در دیوان میتوان اعتراض نمود ولی به دلیل طولانی بودن فرآیند رسیدگی دردیوان و احتمال بسیار زیاد عدم دستیابی به نتیجه مطلوب، عمل به توصیه دوستان اصلح تر است.
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
"پرونده ای که به هیات بند ۳ ارجاع میشه دقیقا توسط خود هیات بند ۳ براش رای صادر میشه و اگه اعتراضی هم باشه بعد از صدور برگ تشخیص مالیات و در هیات حل اختلاف خواهد بود اما به محض صدور رای هیات بند ۳ تا زمان صدور برگ تشخیص امکان هیچگونه اعتراضی در قانون پیش بینی نشده است. "