ثبت اعتراض برای مالیات بر ارزش افزوده

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: دادرسی مالیاتیثبت اعتراض برای مالیات بر ارزش افزوده
Naji عضو سایت پرسیده شده 4 هفته قبل
برای مالیات بر ارزش افزوده قطعی شده میشود در سامانه ۲۵۱ مکرر ثبت اعتراض کرد یا فقط این سامانه برای مالیات عملکرد میباشد؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 هفته قبل
بله