قبولی دفاتر روزنامه و استخراجی نرم افزار های سیستمی در ادارات مالیاتی

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: حسابداری و حسابرسیقبولی دفاتر روزنامه و استخراجی نرم افزار های سیستمی در ادارات مالیاتی
Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
آیا دفاتر روزنامه و کل استخراجی از نرم افزار های سیستمی قابل قبول در ادارات مالیاتی می باشد ؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
"اگه منظورت پرینت سیستم هست خیر. "