تشریح ماده 53

Naji عضو سایت پرسیده شده 2 ماه قبل
ماده ۵۳ منظور از کسر ۲۵درصد بابت هزینه ها و استهلاکات چه هزینه هایی هست؟