اینتاکد انواع لعاب کاشی، سرامیک، سفال، چینی و عمده فروشی (تولید داخل)

تالار پرسش و پاسخاینتاکد انواع لعاب کاشی، سرامیک، سفال، چینی و عمده فروشی (تولید داخل)
Naji عضو سایت پرسیده شده 4 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع لعاب کاشی، سرامیک، سفال، چینی و عمده فروشی (تولید داخل) در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟