شمول ارسال کارمزد بانکی در معاملات فصلی

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات اشخاص حقوقیشمول ارسال کارمزد بانکی در معاملات فصلی
Naji عضو سایت پرسیده شده 4 ماه قبل
"مبلغی ریالی جهت واردات کالا به حساب بانکی واریز شده وبانک بابت تضمین، 1درصد کارمزد و مبالغی دیگر باعناوین کارمزد و حواله ارزی از حساب برداشت نموده است، سوال بنده این است که آیا این مبالغ مشمول ارسال در معاملات فصلی هستند یاخیر؟ اگر مشمول ارسال هست طبق کدام بخشنامه ها   "
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
چون کارمزد برداشته وفق ماده ۱۳ آئین نامه اجرائی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مشمول ارسال معاملات نیستند.