مشمولیت مالیات ارزش افزوده شرکت تعاونی

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات بر ارزش افزودهمشمولیت مالیات ارزش افزوده شرکت تعاونی
Naji عضو سایت پرسیده شده 2 ماه قبل
"شرکت تعاونی با حدود چهار هزار عضو تشکیل شده که تایر و باطری و وسایلی از این قبیل رو به قیمت فاکتور فروش به اعضا ارایه میکنه و مدعی هست که سودی از اعضا نمی گیره و کل هزینه های حمل و نقل و سایر هزینه ها از محل شارژ پرداختی اعضا تامین می کنه.حالا شرکت با ارایه اسناد و مدارک مدعی هست چون به قیمت خرید به اعضا عرضه انجام شده مشمول ارزش افزوده نبوده و بر این اساس اظهارنامه ارزش افزوده ارایه نموده حالا آیا میشه ادعای مودی رو با اسناد و مدارک قبول کرد و فروش مشمول ارزش افزوده ندونست؟ "