اینتاکد انواع یخ - عمده فروشی

تالار پرسش و پاسخاینتاکد انواع یخ – عمده فروشی
Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع یخ - عمده فروشی در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟