تغییرات در فرآیند ثبت نام مشارکتی

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات اشخاص حقیقی - مشاغلتغییرات در فرآیند ثبت نام مشارکتی
Naji عضو سایت پرسیده شده 3 ماه قبل
چه تغییراتی در فرآیند ثبت نام مشارکتی اعمال شده است؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 ماه قبل
"از تاریخ ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۲، فرآیند ابلاغ اوراق ثبت های مشارکتی تغییر کرده است. اوراق مالیاتی ثبت نام های مشارکتی به تمامی اعضا در سال عملکرد مرتبط با پرونده الکترونیک نمایش داده می‌شود. با این حال، با رویت شرکاء، برگه به حالت ابلاغ شده تغییر نمی‌کند و تغییر فقط با رویت توسط نماینده پرونده ایجاد می‌شود. "