صدور صورتحساب نوع 2 برای فروشندگان طلا

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سامانه مودیان و پایانه‌ فروشگاهیصدور صورتحساب نوع 2 برای فروشندگان طلا
Naji عضو سایت پرسیده شده 3 هفته قبل
چرا باید برای فروسندگان طلا و جواهرات صورتحساب نوع دوم صادر شود؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 هفته قبل
"با توجه به اینکه اصل طلا مشمول ارزش افزوده نیست اما اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده کالاهای مذکور مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده می شود، در نتیجه به دلیل چند نرخی بودنِ نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالای فروخته شده (یعنی اصل طلا معاف و سود و اجرت مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده) زین پس فروشندگان طلا و جواهر باید در هنگام فروش طلا و جواهر صورتحساب نوع ۲ صادر کنند. در فاکتور نوع ۲ نیازی به ثبت مشخصات و کدملی خریدار نیست؛ بلکه در این نوع صورتحساب صرفاً اطلاعات فروشنده و مشخصات کالا همراه با نرخ مالیات بر ارزش افزوده به تفکیک اجرت و کارمزد ثبت می‌شود و بابت اصل طلا نیز هیچگونه مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمی‌شود. از آنجایی که امکان تفکیک معافیت اصل طلا از ارزش افزوده و نرخ ۹ درصدی سود و کارمزد در رسید دستگاه کارتخوان وجود ندارد، به همین دلیل رسید چاپی دستگاه کارتخوان به‌عنوان صورتحساب الکترونیک مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد."