محاسبه مالیات جایگاه سوخت

Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
" به جایگاه سوختی با فروش ۱۰ میلیارد تومن سوخت و کارمزد دریافتی ۱ میلیارد تومن چه مبلغ ارزش افزوده تعلق میگیرد؟ "
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
9% کارمزد دریافتی