شمول مالیات تخم مرغ

Naji عضو سایت پرسیده شده 2 ماه قبل
آیا فروش تخم مرغ به صورت سفید و زرده جدا شده، مشمول ارزش افزوده هست؟
2 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 ماه قبل
" حتی اگر تولید کننده نیز باشید مشمول مالیات نمیشوید. "
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 ماه قبل
تخم ماکیان معاف از مالیات میباشد. اما این کار نوعی فرآوری محسوب شده و به نظربنده مشمول مالیات میشود.