لایحه اعتراض 251

Naji عضو سایت پرسیده شده 4 ماه قبل
شرکتی تا۷سال مشمول معافیت۱۳۲هست لیکن مالیات۹۹مشمول معافیت نشده بااینکه وارد هیات رسیدگی شده است و در حال حاضر برگ قطعی صادر شده (زیان ابرازی اعلام شده است )راهنمایی کنید در حال حاضر برای لایحه اعتراض 251 چه درخواستی نوشته بشود؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
گزارش رسیدگی مبنای تشخیص یا قطعی باید توسط یکی از مشاوران رسمی مالیاتی که از بازنشستگان امور مالیاتی هستند بررسی واستدلال مامورین تشخیص را ببینند و از لایحه اعتراض برای شما بنویسند.