محاسبه عیدی فردی که کمتر از قانون در محل کار حاضر میشود

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: قانون کار و حقوق و دستمزدمحاسبه عیدی فردی که کمتر از قانون در محل کار حاضر میشود
Naji عضو سایت پرسیده شده 6 ماه قبل
فردی که در هفته یک روز در محل کار حاضر میشه و کل سال حضور داشته عیدی ایشون به چه صورت هست؟
2 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 ماه قبل
سلام به نسبت کارکرد تعلق میگیرد
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 ماه قبل
مبلغ حداقل عیدی × تعداد کارکرد / ۳۶۵