تفاوت بين قرارداد حجمي با قرارداد پيمانكاري

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: بیمه تامین اجتماعیتفاوت بين قرارداد حجمي با قرارداد پيمانكاري
Naji عضو سایت پرسیده شده 4 ماه قبل
"فرق عمده بین قرارداد حجمی با قرارداد پیمانکاری چيست؟ "
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
"قراردادهای حجمی عمدتا به حجم کار اشاره دارن و در قرارداد ذکر میشود که مثلا شرکت پیمانکار وظیفه نظافت محوطه رو به عهده دارد و صحبتی از نیرو و مبلغ حقوق و دستمزد در قرارداد نمیشود. "