اتصال دستگاه پوز به کد رهگیری دیگر

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات تراکنش های بانکیاتصال دستگاه پوز به کد رهگیری دیگر
Naji عضو سایت پرسیده شده 2 ماه قبل
بنده برای درمانگاهم میخواهم دستگاه پوز به یک کد رهگیری دیگه وصل کنم، شرکت پشتیبان قبول کرده اینکار انجام بدهد سوال بنده این است که با تغییر کد رهگیری گردش پوز به چه شکل میشود وقتی ده ماه درکد رهگیری قبلی بوده و ۲ماه در کد رهگیری جدید میباشد؟