کسر مالیات اجاره موضوع تبصره 9 ماده 53

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات بر درآمد اجاره و مستغلاتکسر مالیات اجاره موضوع تبصره 9 ماده 53
Naji عضو سایت پرسیده شده 3 هفته قبل
"درخصوص کسر مالیات اجاره موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ درصورتیکه ادارات اوقاف و دانشگاه ها موجر باشند مشمول موضوع ماده ۲ و عدم کسر مالیات تکلیفی می شوند؟ "
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 هفته قبل
به استناد بخشنامه شماره ۶۳/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۶/۹ ، مال الاجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم به منزله فعالیت اقتصادی موضوع تبصره ۲ ماده ۲ ق.م.م. تلقی نگردیده لذا کسر وایصال مالیات موضوعیت ندارد .