حق واگذاری مغازه به عنوان مهریه

Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
اگر یک نفر شش دانگ یک باب مغازه را از عوض مهریه به همسرش واگذار بکند(بصورت صلح) مشمول ماده۵۹ و مالیات حق واگذاری محل می شود؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
مهریه منقول و غیر منقول از مالیات معاف است، ولی در سئوال حضرتعالی ظاهرا مغازه هنگام عقد به عنوان مهریه تعیین نشده، درصورت عوض، انتقال مالکیت است که مشمول خواهد بود. در حقیقت زوج مغازه را به زوجه می فروشد که ثمن آن مبلغ مهریه است.