ملاک قرار دادن تاریخ ارسالی صورت سود و زیان برای محاسبه فروش مشمول مالیات

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات اشخاص حقوقیملاک قرار دادن تاریخ ارسالی صورت سود و زیان برای محاسبه فروش مشمول مالیات
Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
مودی صورت سود زیان که برای بانک جهت اخذ وام ارسال کرده، تاریخ رو زده 97/1/1 لغایت 99/8/1 یعنی حدود 3 سال، آیا میشه کل فروش اعلام شده در فرم مذکور را به عنوان فروش سال99 در رسیدگی لحاظ کنیم؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
ملاک نباید قرار بگیره چون اصولا هم صوری هستند.