تعیین نرخ شناسایی مبلغ مشمول مالیات بر ارزش افزوده در خرید و فروش های ارزی

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات بر ارزش افزودهتعیین نرخ شناسایی مبلغ مشمول مالیات بر ارزش افزوده در خرید و فروش های ارزی
Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
"در خرید یا فروش های ارزی آیا سازمان امور مالیاتی نرخی برای شناسایی مبلغ مالیات بر ارزش افزوده مد نظر دارد یا اینکه مودی با هر نرخی معادل ریالی فاکتور را شناسایی و در دفاتر خود ثبت کند و مالیات بر ارزش افزوده آن را پرداخت یا دریافت کند مورد قبول دارایی است.لطفا اگر بخشنامه ای هم در این خصوص وجود دارد ارایه بفرمایید. "
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
"به تفاوت خرید و‌فروش مالیات بر ارزش افزوده تعلق میگیرد و در خصوص عملکرد علی الحساب ۱۰درصد کسر و‌پرداخت میشود. "