درج بخشی از فعالیت که معافیت دارد در سایت

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات بر ارزش افزودهدرج بخشی از فعالیت که معافیت دارد در سایت
Naji عضو سایت پرسیده شده 6 ماه قبل
در ارزش افزوده اگر فعالیت معاف داشته باشیم یعنی بخشی از کار معاف باشه باید معاف هم تو فروش بیاریم و مبلغ مالیات را دستی درست کنیم؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
" در سایت هنگام ارسال ارزش افزوده مبلغ فروش معاف رو در فیلد فروش کالا وخدمات معاف میزنید واز طرفی فروش مشمول درقسمت مشمول خودش محاسبه میکنه مالیات بخش مشمول اما نکته ای که مد نظر باید داشته باشید بخش پذیرش اعتبار در واقع مقداری از اعتبار شما پذیرفته میشه که مربوط به فعالیت مشمول پس بخش اعتبار معاف رو هم باید در قسمت مشمول نیارید ودر فیلد معاف یا بدون پرداخت بذارید اگر هم این کار نکنید بعدا موقع رسیدگی اعتبار اون بخش رد میکنند. "