درج بخشی از فعالیت که معافیت دارد در سایت

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات بر ارزش افزودهدرج بخشی از فعالیت که معافیت دارد در سایت
Naji عضو سایت پرسیده شده 2 ماه قبل
در ارزش افزوده اگر فعالیت معاف داشته باشیم یعنی بخشی از کار معاف باشه باید معاف هم تو فروش بیاریم و مبلغ مالیات را دستی درست کنیم؟