1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 هفته قبل
"سرآمد: این بخش شامل شماره منحصر به فرد مالیاتی، زمان، مدل صورتحساب، اطلاعات فروشنده و خریدار است. بدنه: در این بخش شناسه کالا یا خدمت، مبلغ، نرخ، واحد اندازه‌گیری و سایر جزئیات مربوط به محصول یا خدمت درج می شود. اطلاعات پرداخت: در این قسمت شماره سوییچ و پایانه پرداخت، شناسه ملی پرداخت کننده و سایر اطلاعات مربوط به پرداخت درج می شود. اطلاعات تکمیلی: این بخش بر اساس مورد به کار می رود و ممکن است حاوی اطلاعاتی مانند تخفیف ‌ها، ضوابط و شرایط خاص و سایر جزئیات فنی باشد."