ارتباط تبصره ماده 100 با سامانه مودیان

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: تبصره 100ارتباط تبصره ماده 100 با سامانه مودیان
Naji عضو سایت پرسیده شده 7 ماه قبل
" برای شرکت های حقوقی سامانه مودیان از چه تاریخی لازم الاجرا هستش؟ "
2 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 5 ماه قبل
"از ابتدای مهر ماه اشخاص حقوقی مشمول شده اند و اشخاص حقیقی از ابتدای دی مشمول میشوند. "
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 5 ماه قبل
برای کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی طبق لایحه تسهیل که مراحل تصویب و تایید آن نهایی شد از اول دی ماه ۱۴۰۲اجرایی خواهد بود.