پیگیری درخواست کد اقتصادی

Naji عضو سایت پرسیده شده 2 هفته قبل
"یکی از دوستانم مغازه ای خریداری نموده و برای کد اقتصادی (وضعیت ۴۵) اقدام نموده و شرایطتش نیز تایید گردیده. الان که وارد سایت میشود علاوه بر وضعیت خود یک مودی حقوقی نیز در سیستم مشاهده  میکند که ایشان در هیچ جایی عضو هیئت مدیره نیستند. ایشان چطور میتوانند پیگیری و حذف نمایند؟ "
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 هفته قبل
از حوزه مالیاتی جزئیات این ثبت نام کد اقتصادی پرسیده و سپس اقدام گردد.