شمولیت نگهداری دفاتر گاوداری ها

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سایر موضوعات مالیاتیشمولیت نگهداری دفاتر گاوداری ها
Naji عضو سایت پرسیده شده 3 هفته قبل
" آیا دامداری ها (گاوداری ها) با توجه به معافیت مالیاتی مشمول نگهداری دفاتر هم هستند؟"
2 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 هفته قبل
"اشخاص حقوقی، بله حقیقی ها اگر حجم فعالیت شون از نصاب تعیین شده رد بشه، بله ولی ارتباطی به معافیت واسه اشخاص حقیقی نداره و ندادن دفتر باعث ، عدم اعمال معافیت ماده ۸۱ واسه اشخاص حقیقی نمیشه."
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 هفته قبل
"اگر شخص حقیقی باشد حتی نیاز به ارسال اظهارنامه مالیاتی ندارد درصورتی که شخص حقوقی باشد شرط معافیت ماده ۸۱ ق م م ارائه اظهارنامه دفاتر و اسناد و مدارک می باشد."